Pre návštevníkov sme pripravili súťaže kreatívneho charakteru, súťaže v spoločenských hrách, ako aj minisúťaže na spestrenie času.

Súťaž o maskota je už ukončená a vyhodnotená. Bolo veľmi ťažké vybrať len jeden víťazný návrh, preto sú víťazi rovno dvaja, a to Brian ‘Sensej’ Terrero so svojím návrhom robota a Martina ‘Adurna’ Gálová so škrečkom Gustíkom.

COSPLAY SÚŤAŽ

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. Súťažiaci si môže vybrať ľubovoľnú postavu z mangy, hry, knihy, seriálu, filmu, atď., za ktorú sa chce prezliecť a s ktorou bude súťažiť. Organizátori súťaže upozorňujú, že súťažný kostým musí byť vhodný aj pre mladistvého návštevníka!

2. Súťažné pravidlá nepovoľujú kostýmy vlastných postáv (tzv. OC-čiek), náhodné kostýmy či kostýmy vytvorené fanúšikmi pre už existujúce postavy. Kostýmy, ktoré už boli ocenené v iných súťažiach sa nemôžu zúčastniť.

3. Cosplay je predovšetkým o tvorivosti, takže aspoň časť kostýmu by mala byť vyrobená priamo súťažiacim. Súťažný kostým smie obsahovať aj kúpené časti odevu, tie však nesmú presahovať 70% z celkového kostýmu. Organizátori súťaže sú vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže taký súťažný kostým, pri ktorom sa preukáže, že nespĺňa nimi zadané podmienky súťaže.

4. Súčasťou kostýmu smú byť LEN REPLIKY rôznych typov zbraní. Organizátori súťaže chcú týmto nariadením zabrániť náhodnému ublíženiu či nešťastiu.

5. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj skupiny, pričom skupiny budú hodnotené ako jeden celok.

6. Organizátori súťaže žiadajú všetkých súťažiacich, aby sa na pódiu počas svojho vystúpenia správali slušne, inak im hrozí penalizácia.

PRIEBEH SÚŤAŽE

1. Súťažiaci bude mať približne 30 sekúnd na prezentáciu svojho kostýmu a následné stvárnenie vybranej postavy pred divákmi. Do tohto časového rozpätia odporúčame včleniť aj hudobný sprievod podľa vlastného výberu. Sprievodné videá však nie sú povolené.

2. Súťažiaci vstúpi na pódium buď vtedy, keď ho moderátor sám uvedie (toto závisí na dohode medzi súťažiacim a moderátorom), alebo počas úvodných tónov piesne, ktorú si do súťaže vybral, a pomocou ktorej prezentuje svoj súťažný kostým. Na pozadí, ktoré tvorí premietacie plátno – kulisa súťaže, bude vyobrazená postava, ktorú jeho súťažný kostým znázorňuje.

Prezentáciu súťažného kostýmu ukončí krátky rozhovor s moderátorom. Po ňom súťažiaci odchádza z pódia. Jednotlivým súťažiacim budú priradené poradové čísla, ktoré dostanú po tom, ako svoju účasť potvrdia v deň konania festivalu na infostánku. Hodnotenie bude prebiehať formou návštevníckeho hlasovania, na základe ktorého budú udelené prvé tri miesta. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátorov súťaže na nižšie uvedenom e-maile (položka Registrácia).

REGISTRÁCIA

Do súťaže sa môžete prihlásiť najneskôr do pondelka, čiže do 20. júna 2016, do polnoci, a to prostredníctvom e-mailu: info@ziarskygeekfest.sk. Do predmetu uveďte heslo „Cosplay Geekfest 2016“. Svojou registráciou potvrdzujete, že ste sa oboznámili s celým znením súťažných pravidiel a ste si vedomí všetkých sankcií, ktoré z ich porušenia vyplývajú.

Váš prihlasovací e-mail musí obsahovať:

1. Priložený obrázok postavy alebo postáv, ktoré v súťaži stvárňujete, a to v čo najlepšom rozlíšení.

2. Vaše meno a priezvisko (alebo prezývku), meno súťažnej postavy (alebo postáv) a doplňujúce informácie o postave. V prípade skupiny bude váš e-mail obsahovať meno skupiny, ako aj mená všetkých postáv, ktoré skupina stvárňuje, a rovnako tak doplňujúce informácie o postavách.

3. Priložený hudobný súbor (najlepšie formát mp3) v dostatočnej kvalite.

4. Aspoň 2 fotky z procesu výroby súťažného kostýmu, ktorými doložíte, že ste si kostým vyrobili sami. Ak ste svoj kostým ešte nezačali vyrábať, fotky môžete poslať dodatočne, a to najneskôr do piatku, čiže do 24. júna 2016. Predmet správy sa ani v tomto prípade nemení!

Upozornenie: V prípade, že máte menej ako 15 rokov a plánujete sa zúčastniť kostýmovej súťaže, uveďte v bode č. 4 meno toho, kto vám s výrobou kostýmu pomáhal.

Všetci súťažiaci sa musia počas festivalu prihlásiť na infostánku najneskôr do soboty 25.6.2016 do 15:00 hod., aby potvrdili svoju účasť v súťaži! Pokiaľ dovtedy nebudete na festivale prítomní, nahláste to organizátorom najneskôr do piatku 24.6.2016. Ďalšie informácie dostanete e-mailom. Organizátor si vyhradzuje právo akýchkoľvek zmien podľa situácie a súťažiaci budú o nich informovaní e-mailom, ak to bude možné.

Veľká – malá foto súťaž so Slovartom a Comics Centrom

Máte radi knihy zo Slovartu a nepohrdnete ani dobrým komiksom z Comics Centra? Vyžívate sa v tagovaní a selfíčkach s knihami či komiksami? Ak ste odpovedali áno, potom je nasledujúca súťažná aktivita určená práve pre vás.

Kedykoľvek počas dňa sa zastavte pri stánku antikvariátu. V ňom pre vás bude pripravená malá kôpka cien, z ktorej si stačí vybrať niečo, čo by ste chceli vyhrať. S vybranou cenou z Comics Centra sa nechajte odfotiť naším fotografom. Jeden z vás, ktorého po skončení súťaže vylosujú organizátori festivalu, si na konci festivalu odnesie domov svoju vytúženú výhru.

Ďalší z vás si bude môcť odniesť peknú cenu z vydavateľstva Slovart. Hneď, ako sa odfotíte s knihou, akoukoľvek, výber necháme na vás, od Slovartu, navštívte náš FB web. Na ňom si vyhľadajte svoju fotku, označte (čiže tagnite) na nej vydavateľstvo Slovart a počkajte si na like, pretože fotka s najväčším počtom likeov vyhráva.

Súťaže sú síce dve, ale konať sa budú paralelne. Pripomíname vám teda, že:

  • fotenie bude prebiehať v sobotu od 11-tej do 17-tej;
  • obaja výhercovia budú známi v nedeľu, a to na záverečnom programe. Prvého vylosujú organizátori festivalu, druhého vyberiete vy prostredníctvom likeov;
  • tagovať a likeovať sa bude môcť od soboty od 11-tej hodiny do nedele do 13-tej hodiny;

Pozor! Pripomíname vám, že táto súťažná aktivita bude prebiehať priamo na mieste konania sa festivalu.

ORIGINÁLNY KOSTÝM

Či už vo väčšom alebo menšom počte, cosplayeri nie sú na festivaloch podobným tomu nášmu raritou, a drvivá väčšina návštevníkov sa zvyčajne na akciu dostaví v civile. Sú tu však aj takí, ktorí si na tieto jedinečné príležitosti šetria špeciálne tematické outfity, ktoré nie sú podložené oficiálnym návrhom. Návštevníci si často tieto originálne kostýmy zostavia buď z vlastného šatníka, alebo si ich dokonca navrhnú a ušijú sami, prípadne si k nim vyrobia aj doplnky. Na Geekfeste sme sa rozhodli dať priestor aj týmto kostýmom a na 1. ročník sme pre nich zorganizovali malú a jednoduchú súťaž, ktorej víťaz si domov odnesie peknú cenu!

Súťaž bude prebiehať paralelne s programom festivalu a môže sa do nej zapojiť každý, kto navštívi Žiarsky Geekfest v originálnom kostýme. Ako bolo vyššie spomenuté, originálny kostým môže byť priamo z vášho šatníka alebo môže byť aj šitý 🙂 Účasť v súťaži je dobrovoľná a zapojiť sa do nej môžete nasledovne:

  • prihláste sa na infostánku, kde si o vás zapíšeme potrebné údaje;
  • nechajte sa odfotiť naším fotografom vo vašom originálnom kostýme;
  • povedzte nám, čo vás k výberu kostýmu alebo jeho návrhu inšpirovalo.

Súťaž bude prebiehať od zahájenia festivalu do nedele do 15:00 hod. Na základe hodnotenia poroty sa spomedzi súťažných kostýmov vyberie jeden víťaz, ktorý bude vyhlásený na záverečnom programe festivalu.

SÚŤAŽ V KRESLENÍ

Pripravená bude aj súťaž v umeleckom kútiku, kde budú mať návštevníci možnosť sa kreatívne realizovať. Stačí ak sa rozhodnú svoj hotový výtvor odovzdať staffákovi, ktorý bude mať kútik na starosti. Ten si o súťažiacich zapíše potrebné údaje, pridelí kresbám súťažné číslo a nalepí ich na výstavnú stenu. Návštevníci môžu následne zahlasovať za tri najlepšie kresby prostredníctvom hlasovacieho lístka. K dispozícii budú výkresy a kresliace potreby, ale odporúčame si prípadne priniesť aj vlastné, ak sa vám s nimi tvorí lepšie :)